Weten wat erin zit:

Mycotoxine

Mycotoxine

Schimmels zijn verantwoordelijk voor een groep reeds lang bekende en zeer ongewenste contaminanten: mycotoxines. Een deel ervan is berucht omdat ze buitengewoon kankerverwekkend zijn.

De groep mycotoxines telt steeds meer nieuwe leden, waarvan sommige zeer toxisch zijn. De toegestane maximumwaarden zijn daarom zeer laag. Mycotoxines duiken dan ook voortdurend op in de berichten van het Europese systeem voor snelle waarschuwing (RASFF). Ook wordt er voortdurend op gemonitord door importeurs en producenten die zich bewust zijn van hun verantwoordelijkheid.

Schimmels zijn levende culturen die ontstaan uit sporen en kunnen uitgroeien tot nesten die vervolgens mycotoxines produceren in het product. De uitdaging begint al bij de bemonstering, want het monster moet representatief voor de partij. Daarom worden er in eerste instantie vaak zeer grote monsters genomen tot soms wel 30 kg, waarvan uiteindelijk amper 10 gram kan volstaan voor de eerste analyse. De kunst en uitdaging is te zorgen dat de resultaten traceerbaar en dus reproduceerbaar zijn.

Vroeger moest er op ochratoxine A, aflatoxine en soms ook op deoxynivalenol (DON) worden getest, maar het spectrum is inmiddels flink uitgebreid met o.a. toxines van alternariasoorten die veel voorkomen in granen en soja. De GBA Group besteedt de grootste aandacht aan deze toxines die zich sterk kunnen verspreiden over producten.

Service

Offerte- en terugbelservice

Wilt u een offerte op maat of heeft u specifieke vragen? Maak gebruik van onze offerte- en terugbelservice!

Contaminanten

Contaminanten

In de natuur voorkomende contaminanten (bijv. mycotoxines en pyrrolizidine-alkaloïden), contaminanten vanuit het milieu (bijv. PAKs of dioxines) en contaminanten uit processen (bijv. acrylamides, 3-MCPD's en koolwaterstoffen uit minerale olie) vormen dan ook grote uitdagingen voor ondernemers in de levensmiddelenbranche. Zij moeten aan de vele wettelijke voorschriften voldoen en wanneer het nog niet specifiek gereguleerde stoffen betreft, geldt bovendien het algemene minimaliseringsgebod.

Meer
Analyse van MOSH / MOAH

Analyse van MOSH / MOAH

Download Flyer

Mogelijk bent u ook geïnteresseerd in:

Groenten en fruit

Meer

Thee

Kruiden en specerijen

Babyfood

Gedroogde vruchten en noten

Granen

Voedingssupplementen

Vis

Vlees

Convenience food

Vleesvervangers

Zuivel en Zuivelvervangers

Bakkerij & zoetwaren

Biologische producten

Beurzen & evenementen

© 2024 GBA Group

Volg ons

  • linkedIn GBA Group
  • xing
  • gba youtube
  • gba Instagram
ContactPrivacy Juridische informatie Algemene voorwaardenColofon
Telefoon Telefoon
Jobs
Jobs