Weten wat erin zit:

Mededeling inzake gegevensbescherming

De volgende informatie over gegevensbescherming informeert u over hoe GBA Holding GmbH en haar dochtermaatschappijen met uw gegevens omgaan. Daarbij informeren wij u over het verzamelen, opslaan en gebruiken van persoonsgegevens, de rechtsgrond voor de verwerking en uw rechten jegens ons.

Wij hebben technische en organisatorische maatregelen genomen om ervoor te zorgen dat de voorschriften inzake gegevensbescherming zowel door ons als door onze technische partners en dienstverleners worden nageleefd.

Op onze homepage worden alleen de persoonlijke en zakelijke gegevens verzameld die nodig zijn voor ons dienstenaanbod. Alle andere informatie is facultatief. Bovendien verzekeren wij u dat wij de bij ons opgeslagen gegevens van u niet zonder uw toestemming aan derden zullen doorgeven of misbruiken, bijv. voor reclame door derden.

De volgende uiteenzettingen gelden voor alle anonieme en geregistreerde, ingelogde gebruikers die alleen-lezen-toegang hebben. Slechts enkele specifieke medewerkers van de GBA Groep hebben toegang met schrijfbevoegdheden. Voor hen gelden andere, interne voorschriften.

Wij hechten veel belang aan de vertrouwelijke behandeling van alle door u verstrekte gegevens en waarborgen de uitgebreide gegevensbescherming.

Voor de definitie van termen als "persoonsgegevens" of "verwerking" verwijzen wij naar Art. 4 AVG.

Bereik je doel sneller

1. Naam en contactgegevens van de verantwoordelijke partij

De verantwoordelijke partij voor de website overeenkomstig artikel 4, lid 7, van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) van de EU is

GBA Holding GmbH
Goldtschmidtstraße 5
21073 Hamburg,

vertegenwoordigd door haar algemeen directeur Steffen Walter.

Deze gegevensbeschermingsverklaring geldt ook voor onze groepsmaatschappijen. Elke onderneming van de groep is een voor de verwerking verantwoordelijke in de zin van de wetgeving inzake gegevensbescherming.

De namen en contactpersonen van de verantwoordelijke functionarissen voor gegevensbescherming vindt u hier.

U kunt de functionaris voor gegevensbescherming van GBA Holding GmbH bereiken via datenschutz@gba-group.de.

2. Beschikbaarstelling van de website en logbestanden

Beschrijving en omvang van de gegevensverwerking

Telkens wanneer onze website wordt geopend, verzamelt ons systeem, d.w.z. de webserver, automatisch informatie van de oproepende computer of het apparaat van de gebruiker. Als u onze website alleen voor informatieve doeleinden gebruikt (d.w.z. geen registratie en geen andere overdracht van informatie), verzamelen wij alleen de persoonsgegevens die uw browser aan onze server doorgeeft. Wij verzamelen de volgende gegevens:

 • informatie over het gebruikte browsertype en de browserversie
 • het besturingssysteem van het apparaat van de gebruiker
 • de internetprovider van de gebruiker
 • het IP-adres van de gebruiker
 • de datum en het tijdstip van de toegang
 • formuliergegevens

Wij slaan deze gegevens niet op samen met andere persoonlijke gegevens over u. De gegevens dienen voor de gebruiksvriendelijke, functionele en veilige presentatie van onze website aan u met functies en inhoud, alsmede voor de optimalisering en statistische evaluatie ervan.

Rechtsgrond voor de gegevensverwerking

De rechtsgrond voor de tijdelijke opslag van deze gegevens en de logbestanden is artikel 6 (1) onder f AVG (legitieme belangen van ons als verantwoordelijke website-exploitant).

Doel van gegevensverwerking

De tijdelijke opslag van het IP-adres van de gebruiker door ons systeem is noodzakelijk om presentatie van de website op de computer van de gebruiker mogelijk te maken. Daartoe moet het IP-adres van de gebruiker noodzakelijkerwijs opgeslagen blijven voor de duur van de sessie.

De opslag van de bovengenoemde gegevens in de logbestanden gebeurt om de functionaliteit van onze website te garanderen. Daarnaast gebruiken wij deze gegevens om de website te optimaliseren en om de veiligheid van onze informatietechnologiesystemen te waarborgen (bijv. voor het herkennen van aanvallen). Evaluatie van de gegevens voor marketingdoeleinden vindt in dit verband niet plaats.

Opslagtermijn

Wij slaan deze gegevens om veiligheidsredenen 190 dagen op in serverlogbestanden om de foutloze werking van onze website te garanderen. Na deze periode worden ze automatisch gewist, tenzij wij ze moeten bewaren voor bewijsdoeleinden in geval van aanvallen op de serverinfrastructuur of andere inbreuken.

Normaliter worden deze logbestanden niet geraadpleegd, maar in geval van fouten worden zij gebruikt om de oorzaak te onderzoeken.

3. Cookies

Beschrijving en omvang van de gegevensverwerking

Wij gebruiken zogenaamde cookies wanneer u onze website bezoekt. Cookies zijn kleine tekstbestanden die uw internetbrowser op uw computer plaatst en opslaat. Wanneer u onze website opnieuw bezoekt, verzenden deze cookies informatie om u automatisch te herkennen. Onze website maakt gebruik van sessiecookies, permanente cookies en cookies van derden:

Sessiecookies: Wij gebruiken zogenaamde cookies om herhaald gebruik van een aanbod door dezelfde gebruiker te herkennen (bijv. als u bent ingelogd om uw inlogstatus te bepalen). Wanneer u onze site opnieuw bezoekt, verschaffen deze cookies informatie om u automatisch te herkennen. De aldus verkregen informatie wordt gebruikt om onze aanbiedingen te optimaliseren en u gemakkelijker toegang te verschaffen tot onze site. Wanneer u de browser sluit of uitlogt, worden de sessiecookies gewist.

Permanente cookies: Deze worden automatisch verwijderd na een vooraf bepaalde periode, die kan verschillen per cookie. U kunt cookies op elk moment verwijderen of blokkeren via de beveiligingsinstellingen van uw browser.

Cookies van derden (third-party cookies): Afhankelijk van uw voorkeuren kunt u uw browserinstellingen configureren en bijvoorbeeld cookies van derden of alle cookies weigeren. Wij willen u er echter op wijzen dat u dan wellicht niet alle functies van deze website kunt gebruiken. Lees meer over deze cookies in de desbetreffende privacyverklaringen van door ons ingeschakelde derden.

Rechtsgrond voor de verwerking

Rechtsgrond voor de verwerking is ons gerechtvaardigd belang (artikel 6, lid 1, onder f), AVG) voor essentiële cookies of uw toestemming - die te allen tijde kan worden herroepen - overeenkomstig artikel 6, lid 1, onder a), AVG.

Doel van de gegevensverwerking

De op deze manier verkregen informatie dient om ons webaanbod technisch en economisch te optimaliseren en de toegang tot onze website gemakkelijker en veiliger te maken. Wanneer u onze website bezoekt, heeft u de mogelijkheid actief in te stemmen met het gebruik van cookies voor statistische en marketingdoeleinden. Technisch noodzakelijke cookies ("essentiële cookies") zijn noodzakelijk voor de functionaliteit van onze website.

Duur van de opslag

De cookies worden voor verschillende termijnen opgeslagen. Meer informatie hierover vindt u in de privacy-instellingen van het cookie-configuratiepaneel.

Algemene informatie over cookies

U kunt het opslaan van cookies op uw harde schijf meestal verhinderen door in uw browserinstellingen "geen cookies accepteren" te selecteren. Dit kan echter leiden tot beperking van de functionaliteit van onze aanbiedingen. U kunt bezwaar maken tegen het gebruik van cookies van derde aanbieders voor reclamedoeleinden via een zogenaamde "opt-out” via deze Amerikaanse website https://optout.aboutads.info of deze Europese website http://www.youronlinechoices.com/de/praferenzmanagement/.

4. Contact met ons opnemen per e-mail of contactformulier

Beschrijving en omvang van de gegevensverwerking

Wanneer u per e-mail of via een contactformulier contact met ons opneemt, worden de door u verstrekte gegevens (uw e-mailadres, naam en eventueel telefoonnummer) door ons opgeslagen om uw vragen te kunnen beantwoorden.

Op onze homepage heeft u de mogelijkheid ons online sollicitatieformulier in te vullen en naar ons op te sturen. Wij verzekeren u dat wij de persoonsgegevens die u ons bij het invullen van het sollicitatieformulier toevertrouwt, uitsluitend in het kader van uw sollicitatie zullen gebruiken. De gegevens zullen niet aan derden worden doorgegeven.

Gegevens van sollicitanten die solliciteren op een vacature gepubliceerd bij GBA Group worden na afronding van de wervingsprocedure nog zes maanden in onze systemen bewaard en daarna gewist. Gegevens van kandidaten die een open sollicitatie indienen, worden gecontroleerd en verwijderd als er geen geschikte vacature is. Indien er een geschikte vacature is, zullen deze gegevens worden gebruikt in het kader van de sollicitatieprocedure, met name om contact op te nemen. Er zullen geen sollicitatiegegevens aan derden worden bekendgemaakt of aan derde landen worden doorgegeven. Meer informatie hierover vindt u in onze informatie over gegevensbescherming voor sollicitanten onder Formulieren en documenten over gegevensbescherming.

Rechtsgrond

De rechtsgrond voor de verwerking van deze gegevens, die in het kader van een aanvraag worden doorgegeven, is artikel 6, lid 1, onder f), AVG (gerechtvaardigde belangen van ons als verantwoordelijke voor de verwerking). Ons gerechtvaardigde belang is in dit geval een economisch belang, zoals het beantwoorden van uw vraag, klantenwerving en dergelijke.

In voorkomend geval kan artikel 6, lid 1, onder b), AVG (uitvoering van een overeenkomst) een aanvullende rechtsgrond voor verwerking zijn, aangezien wij uitsluitend op u en uw verzoek kunnen terugkomen als wij weten hoe wij contact met u kunnen opnemen. Wij gebruiken deze gegevens uitsluitend om contact met u te kunnen opnemen over het door u gemelde verzoek.

Doel van de gegevensverwerking

De verwerking van deze persoonsgegevens dient uitsluitend voor het opnemen van contact.

Bewaartermijn

Bovenvermelde gegevens worden gewist zodra ze niet meer nodig zijn om het doel te bereiken waarvoor ze werden verzameld. Voor persoonsgegevens die per e-mail of contactformulier zijn verzonden, is dit het geval wanneer het desbetreffende gesprek met de gebruiker is beëindigd. Het gesprek is beëindigd zodra uit de omstandigheden blijkt dat de zaak in kwestie definitief is opgehelderd.

5. Zoekfunctie op de website

Beschrijving en omvang van de gegevensverwerking

Wij gebruiken de zoekfunctie van provider Algolia Inc. op onze website om inhoud te zoeken en te indexeren. Als u Algolia gebruikt, worden uw IP-adres en uw zoekopdracht naar de servers van Algolia verzonden en daar gedurende 90 dagen opgeslagen voor statistische doeleinden. Neem a.u.b. kennis van de Gebruiksvoorwaarden van Algolia en het Privacybeleid van de provider.

Doel van de gegevensverwerking

Algolia wordt gebruikt om de informatie op onze website gemakkelijker vindbaar te maken en daarmee de gebruiksvriendelijkheid te waarborgen.

Rechtsgrond voor de gegevensverwerking

De rechtsgrond voor de verwerking van deze gegevens, die in het kader van een aanvraag worden doorgegeven, is artikel 6, lid 1, sub f, AVG (gerechtvaardigde belangen van ons als verantwoordelijke voor de verwerking). Ons gerechtvaardigd belang is in dit geval het presentabel en gebruiksvriendelijk maken van onze website.

Bewaartermijn

De gegevens worden voor een periode van 90 dagen opgeslagen op de server van Algolia.

6. Tracking door Google Analytics

Beschrijving en omvang van de gegevensverwerking

Wij gebruiken het trackingprogramma Google Analytics op onze website. In Google Analytics worden de interacties van de gebruiker met onze website hoofdzakelijk geregistreerd en systematisch geëvalueerd met behulp van cookies. Als er afzonderlijke pagina's van onze website worden geopend, worden de volgende gegevens opgeslagen:

 • drie bytes van het IP-adres van het systeem van de gebruiker (geanonimiseerd IP-adres)
 • de opgeroepen website
 • de website van waaruit de gebruiker de pagina van onze website heeft bereikt (referrer)
 • de subpagina's die vanaf de opgeroepen pagina zijn geopend
 • de tijd die op de website is doorgebracht
 • de frequentie waarmee de website is opgeroepen

De software is zo ingesteld dat de IP-adressen niet volledig worden opgeslagen, maar dat de laatste acht karakters van het IP-adres wordt gemaskeerd (bijv.: 192.168.79.***). Op deze manier is het niet langer mogelijk de computer of het apparaat van de gebruiker te herkennen aan het verkorte IP-adres.

Indien IP-anonimisering op deze website is geactiveerd, zal uw IP-adres vooraf door Google worden ingekort binnen de lidstaten van de Europese Unie of in andere verdragsluitende staten bij de Overeenkomst betreffende de Europese Economische Ruimte. Alleen in uitzonderlijke gevallen zal het volledige IP-adres naar een server van Google in de VS worden doorgestuurd en daar worden ingekort. In opdracht van de beheerder van deze website zal Google deze informatie gebruiken om uw gebruik van de website te analyseren, rapporten over de websiteactiviteiten samen te stellen en andere met het website- en internetgebruik verbonden diensten aan de beheerder van de website te leveren.

Deze website maakt ook gebruik van Google Analytics voor apparaatoverstijgende analyses van bezoekersstromen, die worden uitgevoerd via gebruikers-IDs. U kunt apparaatoverstijgende analyse van uw gebruik in uw Google-klantenaccount deactiveren onder "Mijn gegevens", "Persoonlijke gegevens".

Rechtsgrond voor de gegevensverwerking

Rechtsgrond voor de verwerking van de persoonsgegevens van gebruikers is artikel 6, lid 1, onder a, AVG, toestemming van de gebruiker.

Deze toestemming kan te allen tijde worden ingetrokken. De gegevensverwerking die tot aan de herroeping heeft plaatsgevonden, blijft onverlet.

Doel van de gegevensverwerking

De verwerking van de persoonsgegevens van de gebruiker met behulp van Google Analytics stelt ons in staat het surfgedrag van onze gebruikers te analyseren. Door de verkregen gegevens te evalueren kunnen wij informatie samenstellen over het gebruik van de afzonderlijke onderdelen van onze website. Dit helpt ons om onze eigen website en de gebruiksvriendelijkheid ervan voortdurend te verbeteren.

Bewaartermijn

De via tracking opgeslagen gegevens worden gewist, zodra ze niet meer nodig zijn voor onze registratiedoeleinden. Dit is bij ons het geval na 26 maanden.

Bezwaar

Met behulp van een browser add-on om Google Analytics JavaScripts (ga.js, analytics.js, dc.js) te deactiveren, kan de gebruiker voorkomen dat Google Analytics zijn gegevens op onze website gebruikt. Indien de gebruiker Google Analytics wenst uit te schakelen, kan hij of zij de add-on voor de gebruikte webbrowser downloaden en installeren. De add-on om Google Analytics uit te schakelen is compatibel met de huidige versies van Chrome, Internet Explorer, Safari, Firefox en Opera. Om te zorgen dat de add-on functioneert, moet deze correct in de browser geladen en uitgevoerd worden. In Internet Explorer moeten ook de cookies van derden geactiveerd zijn. Meer informatie vindt u op https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de

7. Integratie van Google Maps

Beschrijving en omvang

Op deze site wordt via een interface gebruik gemaakt van de kaarten van Google Maps van Google Limited Ireland.

Om de functies van Google Maps te kunnen gebruiken, is het noodzakelijk uw IP-adres op te slaan. Deze informatie wordt gewoonlijk verzonden naar een server van Google in de VS en daar opgeslagen. De aanbieder van deze site heeft geen invloed op deze gegevensoverdracht. Google Maps wordt gebruikt ten behoeve van een aantrekkelijke presentatie van onze online aanbiedingen en om de plaatsen die wij vermelden op de website gemakkelijk te kunnen vinden. Dit vormt een gerechtvaardigd belang in de zin van artikel 6, lid 1, onder f), AVG. Om uw persoonsgegevens te beschermen vragen wij u voordat u de kaart downloadt echter om uw toestemming overeenkomstig artikel 6, lid 1, onder a, AVG), DSGVO - die u te allen tijde kunt intrekken.

Meer informatie over de omgang met gegevens van gebruikers is te vinden in het privacybeleid van Google: https://www.google.de/intl/de/policies/privacy/.

Rechtsgrond voor de gegevensverwerking

De integratie van de diensten Google Maps is noodzakelijk voor de op de behoeften afgestemde vormgeving van onze website. Dit is ook ons belang overeenkomstig artikel 6, lid 1, onder f) (ons gerechtvaardigd belang als verantwoordelijke voor de verwerking), het specifiek downloaden van de kaart is gebaseerd op uw toestemming (artikel 6, lid 1, onder a, AVG)).

Verdere informatie over gegevensverwerking

Google Limited Ireland is verantwoordelijk voor de verdere gegevensverwerking. Meer informatie over de manier waarop Google met uw gegevens omgaat is beschikbaar via https://policies.google.com/privacy

8. Nieuwsbrief

Beschrijving en omvang van de gegevensverwerking

Als u zich abonneert op een van onze nieuwsbrieven, hebben wij ten minste uw e-mailadres nodig, omdat wij u anders de nieuwsbrief niet kunnen toesturen. U bevestigt uw inschrijving door middel van de dubbele opt-in; dit betekent dat u van ons een e-mail ontvangt met een verwijzing naar deze informatie en een bevestigingslink nadat u zich heeft ingeschreven voor de nieuwsbrief. Pas nadat u op de bevestigingslink heeft geklikt, wordt u opgenomen in de distributielijst voor de nieuwsbrief. Wij gebruiken deze procedure om er zeker van te zijn dat u zich daadwerkelijk met uw e-mailadres heeft geregistreerd om onze nieuwsbrief te ontvangen en dat u de nieuwsbrief wenst te ontvangen. Bovendien zijn wij als bedrijf verplicht bewijs te leveren. Ter verificatie registreren wij uw aanmelding voor de nieuwsbrief en slaan wij de tijdstippen van aanmelding en bevestiging op.

U heeft de mogelijkheid op elk moment bezwaar te maken tegen deze aanmelding, zelfs nadat u zich heeft aangemeld voor de nieuwsbrief. In elke nieuwsbrief staat een "opt-out"-link.

Bewaartermijn

Wij slaan de gegevens die u via het nieuwsbriefformulier verstrekt op totdat u uw toestemming herroept of totdat u zich afmeldt voor onze nieuwsbrief; de loggegevens van het opt-in-proces worden tevens opgeslagen zolang er rechtsvorderingen tegen ons kunnen worden ingesteld en wel tot een maximum van drie jaar.

Rechtsgrond voor de gegevensverwerking

Wij verwerken de in het kader van de aanmelding voor de nieuwsbrief verstrekte persoonsgegevens op basis van artikel 6 (1) onder b AVG voor de uitvoering van het contract of op basis van uw toestemming - die te allen tijde kan worden herroepen - d.w.z. artikel 6 (1) onder a

Wij verwerken de opt-in gegevens op basis van artikel 6 (1) onder f AVG, omdat wij er een gerechtvaardigd belang bij hebben om bij eventuele juridische geschillen aan te tonen dat u zich op de nieuwsbrief heeft geabonneerd. Er is geen sprake van een zwaarder wegend rechtmatig belang van uw kant dat wij deze gegevens niet verwerken. Het proces van dubbele opt-in is ook in uw belang, aangezien alleen zo kan worden gewaarborgd dat onbevoegde derden zich niet in uw naam kunnen registreren.

Doel van de gegevensverwerking

Het doel van de gegevensverwerking is u bedrijfsinformatie toe te zenden.

9. RDV login (geldt alleen voor klanten van LKF)

Beschrijving en omvang van de gegevensverwerking

Klanten van LKF ontvangen inloggegevens waarmee zij toegang krijgen tot een afgeschermd inloggebied.

Rechtsgrond voor de gegevensverwerking

De rechtsgrond voor tijdelijke opslag van deze gegevens is artikel 6, lid 1, onder f), AVG (gerechtvaardigde belangen). Het gerechtvaardigde belang betreft het toegankelijk maken van resultaten voor de indienende artsen, klanten en controleur om zo de uitwisseling en het overzicht te vergemakkelijken. Indien de contractpartner een natuurlijke persoon is, is artikel 6, lid 1, onder b), AVG de rechtsgrond.

Doel van de gegevensverwerking

Het doel van de gegevensverwerking is het verstrekken van laboratoriumwaarden en onderzoeksdocumenten. Deze gegevens worden uitsluitend geëvalueerd met het oog op fouten- en prestatieanalyses, in het kader van de klantenondersteuning en ter controle van uitgevoerde acties. Evaluatie van de gegevens voor marketingdoeleinden vindt in dit verband niet plaats.

Bewaartermijn

Bij het gebruik van de RDV login wordt eenmalig een cookie geplaatst. IP-adressen worden niet geregistreerd. Alleen namen en e-mailadressen worden in het kader van de onderzoeken opgeslagen. Wachtwoorden worden door ons verstrekt aan degenen die toegang krijgen.

10. Google Marketing Platform incl. Ads Conversion en DoubleClick

Beschrijving en omvang van de gegevensverwerking

Wij gebruiken Google Marketing Platform, een dienst van Google Ireland Limited, registr.nr: 368047, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ierland, om op websites van derden door middel van advertenties de aandacht te vestigen op onze website. Wanneer u op een Google-advertentie van ons klikt, wordt er een cookie opgeslagen op uw apparaat, die ongeveer 30 dagen geldig is en niet bedoeld is om u persoonlijk te identificeren.

Als u vervolgens onze website bezoekt, kunnen wij en Google de cookie gebruiken om te evalueren of u onze website heeft bezocht en welke pagina u heeft bezocht. Google maakt hier statistieken van. De volledige omvang van de gegevensverwerking is ons niet bekend. Wij verzamelen en verwerken zelf geen persoonsgegevens in het kader van deze reclamemaatregelen. Wij ontvangen in dit verband alleen statistische evaluaties van Google. Op basis van deze evaluaties kunnen wij zien welke van de gebruikte reclamemaatregelen bijzonder doeltreffend zijn. Wij hebben geen mogelijkheid om de individuele gebruiker te identificeren.

De verzamelde gegevens kunnen ook worden doorgegeven aan de VS en daar worden geanalyseerd. De VS worden door het Europees Hof van Justitie beoordeeld als een land met een ontoereikend niveau van gegevensbescherming volgens EU-normen. In het bijzonder bestaat het risico dat uw gegevens door de Amerikaanse autoriteiten worden verwerkt voor controle- en toezichtdoeleinden, mogelijk zonder dat er rechtsmiddelen tegen openstaan.

Als u bent ingelogd met een Google-account, kunnen er via Ads gegevens worden toegewezen aan uw account. Als u dit niet wenst, moet u uitloggen uit uw Google-account voordat u onze website bezoekt. Ook bestaat de mogelijkheid dat de provider uw IP-adres verzamelt en opslaat.

Meer informatie over gegevensbescherming bij Google vindt u hier: http://www.google.com/intl/de/policies/privacy.

Rechtsgrond voor de gegevensverwerking

De rechtsgrond voor de verwerking van deze gegevens is artikel 6, lid 1, onder f AVG, ons gerechtvaardigd belang. Ons belang is van economische aard. Google Ads is geïntegreerd in onze website via de Google Tag Manager en de gegevens worden samengevoegd met Google Analytics, op voorwaarde dat u ons uw toestemming heeft gegeven, die te allen tijde kan worden herroepen voor het gebruik van Google Analytics (zie ook punt 6).

Doel van de gegevensverwerking

Het doel van de gegevensverwerking is op de gebruiker afgestemde reclame en een op zijn interesses afgestemde vormgeving van onze website plaatsen.

Bewaartermijn

De cookies die via deze website worden geplaatst, worden op uw toestel opgeslagen voor een periode van 30 dagen tenzij u uw browser anders instelt of cookies manueel verwijdert.

Verdere informatie

U kunt deze trackingprocedure op verschillende manieren blokkeren:

a) door uw browsersoftware dienovereenkomstig in te stellen. In het bijzonder zal blokkering van cookies van derden ertoe leiden dat u geen advertenties van derden ontvangt;

b) door de plug-in te installeren die door Google via de volgende link ter beschikking wordt gesteld: https://www.google.com/settings/ads/plugin;

c) door de op uw interesses gebaseerde advertenties van de aanbieders die deel uitmaken van de zelfreguleringscampagne "About Ads" te deactiveren via de link http://www.aboutads.info/choices, waarbij deze instelling wordt gewist wanneer u uw cookies verwijdert;

d) door permanente uitschakeling in de browsers Firefox, Internetexplorer of Google Chrome via de link http://www.google.com/settings/ads/plugin

e) door middel van de desbetreffende cookie-instellingen. Wij wijzen u erop dat u in dat geval wellicht niet alle functies van het aanbod ten volle kunt benutten.

11. LinkedIn Insight-Tag

Beschrijving en omvang van de gegevensverwerking

De LinkedIn Insight tag is een JavaScript code snippet die wij op onze website hebben ingesloten en waarmee wij gedetailleerde campagne rapportages kunnen uitvoeren en informatie over websitebezoekers kunnen verzamelen. Met de Insight-tag kunnen we conversies meten, onze websitebezoekers retargeten en demografische informatie verzamelen over LinkedIn-leden die onze advertenties bekijken.

De LinkedIn Insight tag plaatst een cookie in de browser van de gebruiker. Daarnaast verzamelt LinkedIn gegevens zoals.

 • URL
 • Referrer URL
 • Apparaat- en browsereigenschappen
 • IP-adres

Wij, als sitebeheerders die de Insight-tag gebruiken, ontvangen alleen geaggregeerde rapporten over de demografie van ons doelpubliek en de prestaties van onze advertenties. Daarbij ontvangen wij informatie over verschillende criteria, zoals bedrijfstak, functietitel, bedrijfsgrootte, carrièreniveau en locatie van de bezoekers van onze website.

Rechtsgrondslag voor gegevensverwerking

Het plaatsen van technisch niet-essentiële cookies is verboden. De rechtsgrondslag voor het gebruik van de LinkedIn Insight tag is uw toestemming (die te allen tijde kan worden ingetrokken) in overeenstemming met artikel 6 (1) onder de AVG.

Doel van de gegevensverwerking

Wij gebruiken de LinkedIn Insight tag om onze marketingactiviteiten te optimaliseren en te richten op specifieke doelgroepen.

Bewaartermijn

Directe identificatoren van leden worden binnen zeven dagen verwijderd om de gegevens te pseudonimiseren. Deze resterende gepseudonimiseerde gegevens worden vervolgens binnen 180 dagen verwijderd.

12. Cookiebot

Beschrijving en omvang van de gegevensverwerking

Wanneer u onze website bezoekt, informeren wij u over de soorten cookies die wij gebruiken en bieden wij u de mogelijkheid om in te stemmen met het plaatsen van technisch niet-essentiële cookies, zodat wij onze website beter kunnen afstemmen op uw voorkeuren. Voor dit doel gebruiken wij de cookie-toestemmingstechnologie van Cookiebot om uw toestemming te verkrijgen in de zin van art. 6 (1) p. 1 lid a AVG om bepaalde cookies in uw browser op te slaan en om dit te documenteren in overeenstemming met de wetgeving inzake gegevensbescherming. De aanbieder van deze technologie is Cookiebot - Cybot A/S, Havnegade 39, 1058 Kopenhagen, Denemarken (hierna "Cookiebot" genoemd).

Wanneer u onze website bezoekt, wordt in uw browser een Cookiebot-cookie opgeslagen, waarin de toestemmingen die u hebt gegeven of de intrekking van deze toestemmingen worden gedocumenteerd.

Rechtsgrondslag voor gegevensverwerking

Het plaatsen van cookies die niet technisch noodzakelijk zijn, is verboden. De rechtsgrondslag voor het gebruik van een cookie-toestemmingsbeheerder is art. 6 par. 1 p. 1 lid c AVG

Doel van de gegevensverwerking

De Cookiebot cookie-toestemmingstechnologie wordt gebruikt om de wettelijk vereiste toestemmingen voor het gebruik van cookies te verkrijgen.

Bewaartermijn

De sleutel en de toestemmingsstatus worden gedurende 12 maanden in de browser opgeslagen met behulp van de cookie "CookieConsent". Dit zorgt ervoor dat uw cookievoorkeur bij volgende paginabezoeken bewaard blijft. Met behulp van de sleutel kan uw toestemming worden aangetoond en getraceerd.

13. Polyfill

Beschrijving en reikwijdte van de gegevensverwerking

Wij gebruiken de dienst Polyfill.io van "The Financial Times Ltd", gevestigd in Londen, Engeland. De EU-Commissie heeft voor het Verenigd Koninkrijk een besluit inzake adequaatheid genomen, waarin wordt verklaard dat het niveau van gegevensbescherming gelijkwaardig is aan dat in de EER. Polyfill stelt ons in staat inhoud in de best mogelijke kwaliteit weer te geven, zelfs op oudere browserversies. Wanneer u een website laadt die gebruik maakt van de Polyfill-dienst, downloadt uw browser alle nodige Polyfill-bestanden om de website succesvol of geoptimaliseerd weer te geven in uw browser. Om de Polyfills te kunnen aanbieden, ontvangt de dienst bepaalde technische informatie van uw browser, waaronder browsergegevens, verbindingsgegevens (zoals uw IP-adres) en de URL van de website die het verzoek aan de dienst heeft gedaan. De informatie wordt gebruikt om te bepalen welke Polyfills nodig zijn voor uw browser.

Rechtsgrondslag voor gegevensverwerking

De rechtsgrondslag voor deze verwerking is art. 6 (1) lid f AVG De verwerking is gebaseerd op ons rechtmatig belang om uw gebruikerservaring te verbeteren en voor de algemene optimalisering van onze website.

Doel van de gegevensverwerking

Het doel van de gegevensverwerking is de optimalisatie van onze website en de weergave ervan - vooral in oudere browsers.

Bewaartermijn

De gegevens worden gewist zodra het doel van de verzameling ervan is verwezenlijkt. Voor meer informatie over de behandeling van overgedragen gegevens, verwijzen wij u naar het privacybeleid van Polyfill.io.

U kunt het verzamelen en verwerken van uw gegevens door Polyfill.io voorkomen door de uitvoering van scriptcode in uw browser uit te schakelen of door een scriptblocker in uw browser te installeren (deze kunt u bijvoorbeeld vinden op noscript.net of ghostery.com).

14. Mouseflow

Beschrijving en omvang van de gegevensverwerking

Mouseflow is een heatmap waarmee we kunnen zien hoe gebruikers zich op onze website bewegen om zo ons aanbod en de gebruikerservaring te optimaliseren. Daartoe worden de activiteiten van de gebruikers geregistreerd en geanalyseerd. De aldus verzamelde gegevens worden anoniem opgeslagen. Toetsaanslagen worden niet geregistreerd.

Door het gebruik van de dienst worden de volgende gegevens anoniem verzameld:

 • Klikken en muisbewegingen
 • Gebruik van scrollwiel en schuifbalk
 • Gebruik van formuliervelden of feedback tools
 • Type bezoeker (eerste keer/terugkerende bezoeker)
 • Browser, besturingssysteem en medium desktop, tablet of mobiel
 • Navigatie (bezochte URL's) en referrer URL
 • Schermresolutie
 • Pagina-inhoud (HTML)
 • ISP en locatie (stad, staat/regio, land)
 • Individuele tags en variabelen

De gegevens worden verzameld door middel van cookies.

Mouseflow ApS is een Deens bedrijf dat gevestigd is in Kopenhagen. Meer informatie over de gegevensverwerking door Mouseflow vindt u op https://mouseflow.com/privacy-policy/.
U kunt Mouseflow te allen tijde uitschakelen op https://mouseflow.de/opt-out/ of door de juiste instellingen te maken in ons cookie-configuratiepaneel.

Rechtsgrondslag voor gegevensverwerking

Het plaatsen van technisch niet-essentiële cookies is verboden. De rechtsgrondslag voor het gebruik van de Mouseflow-dienst is uw toestemming (die op elk moment kan worden ingetrokken) op grond van art. 6 (1) p. 1 lit. a DSGVO.
De vereiste rechtsgrondslag voor het gebruik van cookies en soortgelijke technologieën voor deze tool is Art. 25 TTDSG para. 1 (toestemming).

Doel van de gegevensverwerking

Wij gebruiken de dienst van Mouseflow om ons aanbod en de gebruikerservaring te optimaliseren.

Bewaartermijn

De niet-persoonlijke gegevens worden gewist zodra ze niet meer nodig zijn voor de verwerkingsdoeleinden.

15. Rechten van betrokkenen

U heeft de volgende rechten met betrekking tot de u betreffende persoonsgegevens:

 • Recht op informatie,
 • Recht op correctie of verwijdering,
 • Recht op beperking van de verwerking,
 • Recht om bezwaar te maken tegen de verwerking,
 • Recht op gegevensoverdraagbaarheid.

U heeft ook het recht bij een toezichthoudende autoriteit voor gegevensbescherming een klacht in te dienen over onze verwerking van uw persoonsgegevens. De bevoegde toezichthoudende autoriteit voor ons bedrijf is de Landesbeauftragte für Datenschutz und Informationsfreiheit Hamburg (commissaris voor gegevensbescherming en vrijheid van informatie te Hamburg.

Informatie over intrekken van toestemming

Betrokkenen hebben het recht hun verklaring van toestemming op grond van de gegevensbeschermingswetgeving te allen tijde in te trekken. Dit doet evenwel geen afbreuk aan de rechtmatigheid van de verwerking op basis van de toestemming totdat deze wordt ingetrokken.

Informatie over recht op bezwaar

Indien de verwerking geschiedt op basis van onze gerechtvaardigde belangen als verantwoordelijke voor de verwerking (artikel 6, lid 1, onder f), AVG), heeft u het recht te allen tijde bezwaar te maken tegen deze verwerking. Wij verwerken de persoonsgegevens niet langer, tenzij wij dwingende gerechtvaardigde gronden voor de verwerking kunnen aantonen die zwaarder wegen dan de belangen, rechten en vrijheden van de betrokkene, of met het oog op de indiening, uitoefening of verdediging van rechtsvorderingen

Informatie over klachtprocedure bij toezichthouder

Onverminderd elk ander administratief middel of rechtsmiddel heeft de betrokkene het recht een klacht in te dienen bij een toezichthoudende autoriteit - met name in de lidstaat waar de gebruiker woont, werkt of waar de mogelijk inbreuk plaatsvindt - indien de gebruiker van mening is dat de verwerking van zijn persoonsgegevens door ons in strijd is met de AVG.

16. ontvangers/categorieën van ontvangers

De ontvangers van uw gegevens zijn meestal medewerkers van ons bedrijf die belast zijn met de verwerking van aanvragen en contracten. Daarnaast maken wij voor diverse diensten gebruik van contractueel gebonden verwerkers en partners, die soms zelfstandig als verantwoordelijke optreden.

In principe geven wij geen gegevens door aan derden zonder uw toestemming. In dat geval worden de gegevens doorgegeven op basis van de bovengenoemde rechtsgronden of op basis van een rechterlijk bevel of op grond van een wettelijke verplichting om de gegevens te verstrekken ten behoeve van strafrechtelijke vervolging, om gevaar af te wenden of om intellectuele-eigendomsrechten te doen gelden. Gegevens worden niet doorgegeven voor andere niet-commerciële of commerciële doeleinden.

Wij maken gebruik van verwerkers (externe dienstverleners, bv. voor webhosting van onze websites en databanken) om uw gegevens te verwerken. Indien gegevens in het kader van een verwerkingsovereenkomst in opdracht worden verstrekt aan verwerkers, gebeurt dit altijd in overeenstemming met art. 28 AVG. Wij selecteren onze verwerkers zorgvuldig, controleren hen regelmatig en hebben het recht instructies te geven in verband met persoonsgegevens. Bovendien moeten de verwerkers passende technische en organisatorische maatregelen hebben genomen en moeten zij voldoen aan de voorschriften inzake gegevensbescherming overeenkomstig de BDSG en de AVG. Verwerkers worden niet als derden in de zin van artikel 4, punt 10, beschouwd.

17. Doorgifte van gegevens naar derde landen

Indien de verwerking plaatsvindt via de diensten van derden buiten de Europese Unie of de Europese Economische Ruimte, moeten deze voldoen aan de bijzondere vereisten van artikel 44 en verder AVG. Dit betekent dat de verwerking plaatsvindt op basis van speciale garanties, zoals de officieel erkende vaststelling door de EU-Commissie van een niveau van gegevensbescherming dat overeenkomt met dat van de EU of de naleving van officieel erkende speciale contractuele verplichtingen, de zogenoemde "modelcontractbepalingen".

Overdracht van uw gegevens naar een derde land is niet toegestaan zonder overeenkomstige garanties inzake gegevensbescherming.

18. Noodzaak van beschikbaar stellen van persoonsgegevens

De noodzaak persoonsgegevens te verstrekken vloeit voort uit het gebruik van onze website of onze diensten en is afhankelijk van de mate van gebruik en de gevraagde diensten. Als u hierover vragen heeft, kunt u ons mailen via datenschutz@gba-group.de.

19. Geautomatiseerde besluitvorming

Wij maken geen gebruik van geautomatiseerde besluitvorming of profilering.

20. Gegevensbescherming

Om alle persoonsgegevens die aan ons worden doorgegeven te beschermen en ervoor te zorgen dat de voorschriften inzake gegevensbescherming door ons, maar ook door onze externe dienstverleners worden nageleefd, hebben wij passende technische en organisatorische veiligheidsmaatregelen genomen. Daarom worden onder andere alle gegevens tussen uw browser en onze server gecodeerd verzonden via een beveiligde SSL-verbinding.

 

Informatie over gegevensbescherming voor sollicitanten

Fijn dat u in ons geïnteresseerd bent en wilt solliciteren of gesolliciteerd heeft naar een functie in ons bedrijf. Wij willen u graag de volgende informatie verstrekken over de verwerking van uw persoonsgegevens in verband met de sollicitatie.

Wie is verantwoordelijk voor de gegevensverwerking?

De onderneming van de GBA Groep die de baan aanbiedt, is verantwoordelijk voor de verwerking van uw gegevens - u vindt dit aan de rechterzijde van de desbetreffende functiebeschrijvingen.

Naast de contactmogelijkheden uit de functieomschrijving vindt u hier details over andere contactmogelijkheden voor alle ondernemingen van de GBA Groep.

U kunt de functionaris voor gegevensbescherming die verantwoordelijk is voor het bedrijf in kwestie bereiken viadatenschutz@gba-group.de.

Voor welke doeleinden worden de persoonsgegevens verwerkt?

Wij verwerken alle persoonsgegevens die wij van u of via een door u gemachtigde derde partij (Xing, LinkedIn, enz.) hebben ontvangen in verband met uw sollicitatie in het sollicitantenportaal B-ITE of in het kader van persoonlijke gesprekken, teneinde uw geschiktheid voor de functie (of eventueel voor andere openstaande functies binnen de ondernemingen van de GBA Groep) te controleren, de sollicitatieprocedure te doorlopen en contact met u op te nemen.

Het verstrekken van persoonsgegevens geschiedt op vrijwillige basis. Verplichte informatie voor de sollicitatieprocedure is als zodanig gemarkeerd in het sollicitatieportaal B-ITE. Als u de verplichte velden niet invult, kunnen wij uw sollicitatie niet in behandeling nemen en komt u dus niet in aanmerking voor de sollicitatieprocedure.

Op welke rechtsgrond is de gegevensverwerking gebaseerd?

Rechtsgrond voor de verwerking van uw persoonsgegevens in het kader van de sollicitatieprocedure is art. 6, lid 1, onder b), AVG. Op grond hiervan is verwerking van de gegevens die nodig zijn in verband met het besluit over de totstandkoming van een arbeidsovereenkomst toegestaan.

Indien de gegevens na de afronding van de sollicitatieprocedure nodig zijn voor gerechtelijke procedures, kan de gegevensverwerking plaatsvinden op grond van de vereisten van artikel 6 AVG, met name ten behoeve van gerechtvaardigde belangen overeenkomstig artikel 6, lid 1, onder f) AVG. Ons belang bestaat er dan in vorderingen in te stellen of te verdedigen.

Als speciale categorieën van persoonsgegevens in de zin van Art. 9 GDPR worden verwerkt (bijv. gezondheidsgegevens), is de rechtsgrondslag Sectie 26 para. 3 BDSG of Art. 9 para. 2 lit. b) GDPR in combinatie met Art. 6 para. 1 lit. b) GDPR. Art. 6 para. 1 lit. b) GDPR.

Indien u besluit toe te treden tot onze sollicitantenpool, verwerken wij uw persoonsgegevens op basis van uw toestemming overeenkomstig art. 6, lid 1, onder a), AVG om u eventueel in aanmerking te kunnen nemen voor andere functies. Deze toestemming kan te allen tijde en zonder opgaaf van redenen worden ingetrokken. Neem hiervoor contact op via hr@gba-group.de.

Hoe lang worden de gegevens bewaard?

Gegevens van aanvragers worden na 3 maanden gewist in geval van afwijzing. Indien u heeft ingestemd met langere opslag van uw persoonsgegevens, zullen wij uw gegevens opnemen in onze sollicitantenpool. Daar worden de gegevens na een jaar gewist.

Indien u in het kader van de sollicitatieprocedure wordt aangenomen voor een functie, worden de gegevens uit het sollicitatiesysteem opgenomen in ons personeelsinformatiesysteem.

Aan welke ontvangers zullen de gegevens worden doorgegeven?

Voor de sollicitatieprocedure maken wij gebruik van een gespecialiseerde softwareprovider B-ITE. Dit bedrijf treedt voor ons op als dienstverlener en kan in verband met het onderhoud en de instandhouding van de systemen ook kennis krijgen van uw persoonsgegevens. Wij maken ook gebruik van een programma van derden in deze software dat ons helpt bij de evaluatie van referenties. Dit leidt uitdrukkelijk niet tot een evaluatie van of een geautomatiseerd besluit over een sollicitatie.

Uw sollicitatiegegevens worden na ontvangst van uw sollicitatie door de centrale HR-afdeling van de GBA Groep beoordeeld. Geschikte sollicitaties worden vervolgens doorgestuurd naar de afdelingshoofden voor de desbetreffende openstaande functie en de verdere procedure wordt gecoördineerd. Afhankelijk van de functie kunnen uw gegevens worden doorgegeven aan een andere onderneming van de GBA Groep waarvoor wij de sollicitatieprocedure uitvoeren. Uit de functieomschrijving kunt u opmaken naar welke onderneming van de GBA Groep uw sollicitatie zal worden doorgestuurd. Binnen de onderneming en de GBA Groep hebben alleen die personen toegang tot uw gegevens die ze nodig hebben voor het correcte verloop van onze sollicitatieprocedure.

Wij kunnen uw informatie delen met de volgende ontvangers:

 • fiscale, audit- of andere autoriteiten indien wij op goede gronden van mening zijn dat wij op grond van de wet of andere regelgeving verplicht zijn de informatie te delen, of
 • andere dienstverleners, zoals IT-dienstverleners en providers van opslagfaciliteiten.

Met onze externe dienstverleners hebben wij zogenaamde orderverwerkingscontracten (of een vergelijkbare voorziening) gesloten, die waarborgen dat de gegevensverwerking uitsluitend volgens onze instructies en op geoorloofde wijze plaatsvindt.

Waar worden de gegevens verwerkt?

De gegevens worden uitsluitend verwerkt in datacentra in de Bondsrepubliek Duitsland. Wij geven geen gegevens door aan instanties buiten de lidstaten van de EU.

Importeren van gegevens uit professionele netwerken

Wanneer u via onze online sollicitatietool solliciteert, heeft u de mogelijkheid uw gegevens uit professionele netwerken te importeren. Daartoe moet u zich daar aanmelden met uw account en de gegevensoverdracht toestaan. Alleen dan zullen uw gegevens worden doorgegeven. Gelieve ook nota te nemen van onze informatie in het sollicitatieportaal.

Uw rechten als "betrokkene"

U heeft recht op informatie over de persoonsgegevens die wij over u verwerken. Bovendien heeft u recht op correctie, verwijdering, beperking van de verwerking en gegevensoverdraagbaarheid van uw persoonsgegevens, voor zover u daar wettelijk recht op heeft. U heeft ook het recht te allen tijde bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens op grond van redenen die verband houden met uw bijzondere situatie.

Daarnaast heeft u ook het recht een klacht in te dienen bij de bevoegde toezichthoudende autoriteit indien u daartoe aanleiding ziet. In Duitsland is de toezichthoudende autoriteit van de deelstaat waar de onderneming haar statutaire zetel heeft, verantwoordelijk voor de onderneming die de vacature publiceert. Voor niet-Duitse ondernemingen van de GBA Groep zijn de bevoegde nationale toezichthoudende autoriteiten verantwoordelijk.

Hier vindt u een lijst met contactmogelijkheden voor de Duitse toezichthoudende autoriteiten, alsmede voor de nationale toezichthoudende autoriteiten. Indien u hulp nodig heeft bij het kiezen van de bevoegde autoriteit, helpen wij u graag verder via datenschutz@gba-group.de.

Contactinformatie

Indien u uw rechten als betrokkene wenst uit te oefenen of andere vragen heeft over gegevensbescherming bij een van de ondernemingen van de GBA Groep, kunt u contact opnemen met hr@gba-group.de of rechtstreeks met ons team voor gegevensbescherming via datenschutz@gba-group.de. In dit verband, en met name bij de uitoefening van de rechten als betrokkene, vragen wij u er begrip voor te hebben dat wij dan van u bewijsmateriaal kunnen verlangen waaruit blijkt dat u de persoon bent die u beweert te zijn.

© 2024 GBA Group

Volg ons

 • linkedIn GBA Group
 • xing
 • gba youtube
 • gba Instagram
ContactPrivacy Juridische informatie Algemene voorwaardenColofon
Telefoon Telefoon
Jobs
Jobs