Know what´s inside:
FoodAnalysenContaminantenPFAS

PFAS-analyse

Zelf ontwikkelde, geaccrediteerde routineparameter bij de GBA GROUP

In het kader van de Green Deal moeten met het plan SANTE 11183-2018 Rev.0 nu ook maximumgehaltes voor perfluoralkylverbindingen (PFAS) in bepaalde levensmiddelen worden opgenomen in de Verordening (EG) 1881/2006. PFAS hebben toxische eigenschappen en het vermoeden bestaat dat ze kankerverwekkend zijn. Daarom is het dringend noodzakelijk om de gehaltes in levensmiddelen te controleren.

PFAS-analyse is een geaccrediteerde routineparameter van de GBA Group, die hiervoor een eigen methode heeft ontwikkeld. Met onze HPLC-MS/MS-methode kunnen wij zeer lage bepalingsgrenzen van 0,1 µg/kg bereiken. Gevalideerde matrices, die binnen onze flexibele accreditering vallen, zijn vlees, vis, eieren, groente en melk. Op aanvraag kunnen wij ook graag andere matrices voor u valideren.

De beoordeling van de EFSA (European Food Safety Authority) concentreerde zich op de volgende vier PFAS-subparameters:

  • perfluoroctaanzuur (PFOA)
  • perfluoroctaansulfonaat (PFOS)
  • perfluornonaanzuur (PFNA)
  • perfluor-hexaansulfonzuur (PFHxS).

Aanwezigheid van PFAS

PFAS zijn niet afbreekbaar in de natuur en inmiddels wereldwijd verspreid. Als gevolg van contaminatie in bodems en wateren, die worden gebruikt voor de teelt van voedingsmiddelen, kunnen deze voedingsmiddelen worden gecontamineerd door de concentratie van deze stoffen in dieren via voer en water, door verpakkingen van levensmiddelen die PFAS bevatten of installaties die tijdens de verwerking van de levensmiddelen PFAS bevatten.

Bovendien worden ze bijvoorbeeld gebruikt in de textiel- en papierindustrie en bij de productie van teflon. Daardoor komen de PFAS via de productie, toepassing en afvoer in de watercyclus en daarna in levensmiddelen terecht.

Gezondheidseffecten

Ook mensen kunnen PFAS op verschillende manieren opnemen, onder meer via levensmiddelen waarin deze stoffen het vaakst aantoonbaar zijn in drinkwater, vis, fruit en eieren en eiproducten. Volgens de wetenschappers van de EFSA hebben kleuters en andere kinderen de hoogste blootstelling. De PFAS-spiegels bij zuigelingen zijn hoofdzakelijk te wijten aan blootstelling tijdens de zwangerschap en borstvoeding.

Volgens deskundigen vormt de verminderde immuunreactie op vaccinaties het belangrijkste effect voor de gezondheid van de mens, waarmee rekening moet worden gehouden bij de bepaling van de toelaatbare wekelijkse opname.

Source: https://www.efsa.europa.eu/de/news/pfas-food-efsa-assesses-risks-and-sets-tolerable-intake

Service

Offerte- en terugbelservice

Wilt u een offerte op maat of heeft u specifieke vragen? Maak gebruik van onze offerte- en terugbelservice!

Voedselveiligheid en Risicobeheer met betrekking tot perfluoralkylverbindingen (PFAS) Verontreiniging

Alle informatie omtrent perfluoralkylverbindingen (PFAS) samengevat in een PDF.

Download

Mogelijk bent u ook geïnteresseerd in:

Groenten en fruit

Meer

Thee

Kruiden en specerijen

Babyfood

Gedroogde vruchten en noten

Granen

Voedingssupplementen

Vis

Vlees

Convenience food

Vleesvervangers

Zuivel en Zuivelvervangers

Bakkerij & zoetwaren

Biologische producten

Beurzen & evenementen

© 2024 GBA Group

Volg ons

  • linkedIn GBA Group
  • xing
  • gba youtube
  • gba Instagram
ContactPrivacy Juridische informatie Algemene voorwaardenColofon
Telefoon Telefoon
Jobs
Jobs