Weten wat erin zit:

Doelstellingen en missie

Doelstellingen en missie

Ons geïntegreerde managementsysteem is gericht op kwaliteitsborging, gezondheidsmanagement, veiligheid op de werkvloer en milieumanagement. Hieruit vloeien de onderstaande kerndoelstellingen en missies voort.

Milieubescherming

Milieubescherming

 • Bescherming van het milieu en preventie van belasting ervan
 • Voortdurende verbetering van de milieuprestaties aan de hand van kwantificeerbare operationele doelstellingen
 • Zuinig omspringen met hulpbronnen
 • Bij de selectie van analysemethoden rekening houden met de milieueffecten en arbeidsveiligheid
 • Milieubescherming verankeren in de organisatiecultuur
 • Terugdringen van het gebruik van gevaarlijke stoffen
 • Afvalreductie
 • Gebruik van energiezuinige apparatuur
 • Vermijden van de toepassing van schadelijke stoffen

Klanttevredenheid:

 • Grote klanttevredenheid dankzij hoogwaardige dienstverlening

  • Betrouwbare en competente diensten waarbij de wettelijke en technische voorschriften
  • in acht worden genomen
  • Afspraken met klanten worden nagekomen en dat allemaal in goed vertrouwen
  • Klachten worden snel en zakelijk afgehandeld
  • Correcte behandeling van gerechtvaardigde klachten
 • Betaalbare dienstverlening dankzij procedés die mogelijke fouten voorkomen

 • Onderhoud van klantencontacten na de opdracht:

  • Samenwerking met klanten om het functioneren van GBA te monitoren, bijv. via klantbezoeken aan het laboratorium
  • Goede prijs-/kwaliteitsverhouding
  • Eerlijke samenwerking met onderaannemers en toeleveranciers (hetzelfde geldt voor de betrekkingen met interne klanten/toeleveranciers.)

Hetzelfde geldt voor de betrekkingen met interne klanten/toeleveranciers.

Tevredenheid/veiligheid van werknemers:

 • Gemotiveerde medewerkers dankzij training en bijscholing
 • Veilige en gezonde arbeidsomstandigheden
 • Preventie van ongevallen op de werkvloer en arbeidsgerelateerde gezondheidsklachten
 • Veiligheid op de werkvloer en minimalisering van gezondheidsrisico's
 • Werknemersparticipatie en overleg met medewerkers en ondernemingsraad

Voortdurende verbetering:

 • Verantwoord handelen tegenover de eigenaars en de groep
 • Respecteren van wettelijke kadervoorschriften en verplichtingen
 • Voldoen aan de eisen van belanghebbende partijen
 • Voortdurende verbetering van het integrale managementsysteem. Voortdurende toetsing van methoden en procedures op
  • betrouwbaarheid, nauwkeurigheid, snelheid,
  • kosten,
  • actualiteit, aanpassingen en/of nieuwheid met het oog op de flexibele accreditatie.

Bedrijfsmissie

 1. Wij identificeren de verwachtingen van geïnteresseerde partijen, letten op relevante kansen en risico's en vertalen die naar de bedrijfsvoering.

 2. Wij streven naar tevreden klanten en goede relaties met andere geïnteresseerde partijen. De kwaliteit van onze dienstverlening met inachtneming van de bescherming van het milieu en de veiligheid en gezondheid op de werkvloer staat daarom bovenaan. Dit geldt ook voor alle diensten die wij zelf verrichten of laten uitvoeren door onderaannemers.

 3. De wettelijke voorschriften, technische regelgeving, verplichtingen en onze eigen verantwoordelijkheid zijn de uitgangspunten voor de onpartijdige, onafhankelijke en integere uitvoering van onze diensten in overeenstemming met onze bedrijfsdoelstellingen.

 4. Wij nemen aanvragen, aanbiedingen, orders, klachten etc. snel en correct in behandeling en nemen de afgesproken termijnen altijd in acht. Bij eventuele afwijkingen stellen wij alle betrokkenen tijdig op de hoogte en lichten we de redenen toe.

 5. Elke medewerker draagt via zijn/haar werkzaamheden bij aan het realiseren van onze managementdoelstellingen. Elke medewerker, van stagiair tot bedrijfsleider, is daarom verplicht zijn/haar werkzaamheden neutraal en onberispelijk te verrichten en daarbij de voorschriften ter bescherming van het milieu, de veiligheid en de gezondheid na te leven. Wie afwijkingen, fouten of andere risico's constateert of vermoedt en deze niet kan corrigeren binnen het kader van zijn/haar bevoegdheden, is verplicht de leidinggevende te informeren.

 6. Elke taak wordt van meet af aan verricht zonder concessies te doen aan de kwaliteitsborging. Hiermee verbeteren we niet alleen de kwaliteit, maar verlagen we ook onze kosten. Bescherming van de kwaliteit, het milieu en de veiligheid en gezondheid op de werkvloer draagt bij aan het rendement.

 7. Ondanks de grootste zorgvuldigheid kunnen zich toch fouten, incidenten, ongevallen of afwijkingen voordoen. Daarom moeten niet alleen de fouten en afwijkingen zelf worden verholpen maar ook de onderliggende oorzaken. Het is beter fouten te voorkomen dan ze te verhelpen.

 8. De kwaliteit van onze dienstverlening staat of valt met de kwalificaties van onze medewerkers en de onderzoeksprocedures en -middelen. De opleiding en bijscholing van onze medewerkers en de juiste onderzoeksmiddelen hebben bij ons dan ook de hoogste prioriteit.

 9. Bij GBA wordt iedereen geacht zich volledig in te zetten voor de bescherming van de kwaliteit, het milieu en de veiligheid en gezondheid op de werkvloer. Leidinggevenden hebben daarom de belangrijke taak hun medewerkers hiervan op allerlei manieren bewust te maken.

 10. Onze bedrijfsmissie geldt ook voor de relaties met interne klanten en toeleveranciers.

 11. Onze bedrijfsmissie is bindend en wordt geïmplementeerd, toegepast en voortdurend verder ontwikkeld in ons integrale managementsysteem.

Service

Milieurapport

Benieuwd naar ons actueel milieurapport? Neem contact op met:

Mevr. Imke de la Motte

© 2024 GBA Group

Volg ons

 • linkedIn GBA Group
 • xing
 • gba youtube
 • gba Instagram
ContactPrivacy Juridische informatie Algemene voorwaardenColofon
Telefoon Telefoon
Jobs
Jobs